Melco Buda DOO Beograd/Despotovac

DOWNLOAD  SEKCIJA

Hioki kompanijski izvestaj za 2023

PREUZMITE KATALOGE 

Hioki Japan katalozi:

Generalni katalog  mart 2024               FMI katalog  mart 2024 

                                  Products & Service - Hioki

                              

      


Koriscenje analizatora i HIPOT testera kroz primere      Merenje kvaliteta elektricne energije kroz primere


Kada udari grom, indukovana energija će proći kroz električni vod kroz električnu instalaciju. Za električne vodove u fabrikama i sličnim industrijskim postrojenjima otvaranje i zatvaranje elektromagnetnih ventila može omogućiti uključivanje impulsnih napona ili prelaznih prenapona koja je 10 puta veća od napona napajanja.  Prilikom merenja takvih naponskih nivoa sa opremom za ispitivanje koja nije dovoljno dizajnirana u smislu sigurnosti, verovatno će doći do električnih udesa. Hioki štiti klijente od opasnosti od takvih nesreća tako što predviđa ove situacije prenapona ili pogrešnog rada opreme za ispitivanje uvođenjem zaštitnih krugova u svoje električne alate za ispitivanje.
Saznajte više o Hiokijevom pristupu bezbednosti preuzimajući našu kompletnu Brošuru o kvalitetu : 
Katalog kvaliteta  Hioki prizvoda


Klješta za merenje otpora uzemljenja FT6380
od sada na tržištu i FT6381 sa bluetooth komunikacijom

Резултат слика за made in japan logo

Резултат слика за hioki iso14000

Резултат слика за hioki iso14000